You are currently viewing HÖSTMÖTE 28.11.2021

HÖSTMÖTE 28.11.2021

Sporting Kristina har höstmöte söndagen den 28.11.21 kl. 1800 på Jungman.

Stadgeenliga ärenden.

Lämna ett svar