6.8. möter P12 Jurva på Braheplan kl.18:30

På tisdagen 6.8. möter Sporting Kristina P12 Jurva-70 på Braheplan kl.18:30.

Kaffe, Korv mm. säljes! Välkommen!