FÖRELÄSNING 8.8. Kim Hautaviita, rörlighet i träning

Fotbollsspecifik rörlighet är en viktig förutsättning för framgång i fotboll. För att rörlighetsträning ska vara effektiv och ha en skadeförebyggande och prestationshöjande effekt, måste den utföras med rätt teknik.

Tisdagen den 8. augusti ordnar Sporting en praktisk föreläsning med Kim Hautaviita, där han visar oss hur man tränar rörlighet för juniorer i olika åldrar, hur man värmer upp och stretchar.

VÄLKOMNA!

Sporting Kristina styrelse