Fotbollstränarens startkurs som onlineutbildning

Trots Corona arrangerar vi tränarutbildningen. Torsdagen 26.3. börjar Fotbollstränarens startkurs, de första delarna av utbildningen online (Teams).

Fotbollstränarens startkurs / FBF Västra Finland / Teams och Vasa

Del1 26.3. kl 17.00-21.00 Teams (onlineutbildning)
   * Obs! Denna utbildning görs på distans via en dator eller en smarttelefon!
Del2 1.4. kl 17.00-21.00 Teams (onlineutbildning) eller Vasa

Del3 28.4. 17.00-21.00 Teams (onlineutbildning) eller Vasa

Del4 4. dagen kommer att bekräftas senare (när vet man, att hur och när de praktiska delarna kan hållas).

+ tutor (i smågrupper eller i egets lag träning)

Anmälning före 23.3. kl 16.00

via VKHJ https://moodle.palloliitto.fi/login/index.php

eller via e-post: sami.nikkola@palloliitto.fi (Namn, e-post och PalloID)
VKHJ

Pris: 150 € (innehåller tutor verksamhet)

Kursen arrangerar man Finlands Bollförbundets Västra region.

Utbildare: Lars Mosander