Vårmöte

Sporting Kristina ry:s vårmöte hålles torsdag 16.3.2017 kl. 18.30 på restaurgang Jungman.

Alla medlemmar är varmt välkomna till mötet!

Styrelsen