Konst- och fotbollsskola

Konst- och fotbollsskola 2014

Sporting Kristina anordnar en konst- och fotbollsskola den 14-18.7.2014 för 6-16-åriga pojkar och flickor. Skolan ordnas på planen i Lappfjärd.

Dragarna för fotbollsskolan är Scott Angevine, Drew Jeskey och Cameron Roget. Klubbens egna förmågor kommer att fungera som hjälpredor. Undervisningsspråket kommer att vara engelska samt de båda inhemska språken. Gruppindelningen ses nedan.

Avgiften är 50EUR och i den ingår undervisningen, en Puma boll och ett diplom. Betalningen sker på plats.

OBS!!! I ÅR SKA DELTAGARNA HA MED EN EGEN MATSÄCK.

Tidtabellen för konst- och fotbollsskolan är enligt följande:

Flickor och pojkar födda 2005-2008 och pojkar f. 1998-2001 har fotboll dagligen mellan kl 10:00-12:15 och konst mellan 12:30-14:00

Flickor f. 1999-2004 och pojkar f. 2002-2004 har konst dagligen mellan kl 10:30-12:00 och fotboll mellan kl. 12:30-14:45

Vid behov kontakta
Kaj-Christer Ingves, 040 8334450, kaj-christer.ingves(at)kaskinen.fi
Konst- och fotbollsskolan understöds av Österbottens Kulturfond