SPORTING KRISTINAS HÖSTMÖTE AVBRÖTS

Sportings höstmöte avbröts. På grund av brist på mötesdeltagare kunde ny styrelse inte väljas. En styrelse ska ha 8 deltagare och endast 6 personer var närvarande på mötet 1.12.2016.

Lämna ett svar