Sporting Kristinas metallskrotsinsamling

Sporting Kristina samlar in metallskrot vid Proflex f.d. SEO/Keski-Hannula. När du lämnar in ditt metallskrot, kom ihåg att det inte får innehålla hushållsavfall, vätskor, bilbatterier eller plast.

Sporting Kristina tackar!