Teknikbaneträning måndag 16.9 på Braheplan

Kl. 18.00-19.00 P8, P9 och F9-10
Kl. 19.00-20.00 P10, P12, P15 och F12, F15

I höst kommer Sporting att ordna en uttagningstävling på teknikbanan och de som kvalificerar sig vidare från den kan delta i följande tävlingar:

9.11 DM i Teknik, Fennia Arena, Vasa
30.11 Nationella tekniktävlingar i Björneborg