Vill du bli fotbollsdomare? Kom med på domarkurs i Närpes!

11-12.4.2020 ordnas en grundkurs för fotbollsdomare i Närpes. Skolningen håller preliminärt på mellan 10:00 – 18:00 båda dagarna. 

Grundkursen för domare är riktad till människor som ämnar vara domare i officiella matcher för över 12åringar. Domarverksamheten kräver tillräckligt god fysisk kondition.

Läs mera och anmäl dig (senast 31.3.2020) på Palloliittos sidor: https://www.lyyti.in/Peruskurssi_Narpio

Det ordnas också en kurs i Vasa 18-19.4.2020. Du kan anmäla dig till kursen i Vasa här: https://www.lyyti.in/Peruskurssi_Vaasa1