Vårmöte

Sporting Kristinas vårmöte måndagen den 13.5.2019 kl 18:00 på ABC Lålby. Stadgenliga ärenden.