Ruutupaidat – Sporting II flyttad till 21.5 start 13:30 ABC

Alla med!